Witamy na naszej stronie

LogowanieGRY

Strona główna Informacje szkolne Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin pracowni komputerowej
Informacje szkolne
Spis treści
Regulamin pracowni komputerowej
Zasady w pracowni
Wszystkie strony

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

1. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę:
ˇ w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia;
ˇ po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).

2. Pracownią administruje opiekun pracowni, do którego obowiązków należy:
ˇ nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej;
ˇ instalacja i reinstalacja legalnego oprogramowania;
ˇ zapewnienie właściwej organizacji stanowisk w pracowni;
ˇ umożliwienie ochrony wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia (również nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka):
ˇ posiada podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi komputerów;
ˇ zna organizację pracy w pracowni;
ˇ w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć;
ˇ dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
ˇ zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
ˇ nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.

4. W pracowni komputerowej należy:
ˇ zachować spokój i rozwagę;
ˇ dbać o ład i porządek;
ˇ zaraz po wejściu sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
ˇ czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
ˇ wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
ˇ użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
ˇ po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości