Witamy na naszej stronie

LogowanieGRY

Strona główna Informacje szkolne Regulamin pracowni komputerowej - Zasady w pracowni
Regulamin pracowni komputerowej - Zasady w pracowni
Informacje szkolne
Spis treści
Regulamin pracowni komputerowej
Zasady w pracowni
Wszystkie strony

5. Użytkownikowi nie wolno:

ˇ samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
ˇ bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
ˇ zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
ˇ używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych, (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia);
ˇ bez zgody prowadzącego zajęcia wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
ˇ zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek, Plików;
ˇ instalować nielegalne oprogramowanie;
ˇ samowolnie używać w pracowni własnych dyskietek; użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym;
ˇ nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
ˇ wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości oraz zdjęcia;
ˇ przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).

 

6. Użytkownik ma prawo:
ˇ korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
ˇ oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
ˇ chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.

7. Warunki BHP w pracowni:
ˇ odpowiednie biurko, pozwalające zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
ˇ prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
ˇ odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
ˇ odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nieprzekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB/A/, ochrona osiągalna 45dB/A/);
ˇ w wystr0ju pomieszczenia zapewnienie barw ochronnych dla wzroku (np. pastelowe kolory ścian, blatów, obić itp.);
ˇ uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (5 min. po 1 godz. lekcyjnej);

ˇ monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie;

ˇ podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

8. UWAGI:

a. Logowanie do systemu:
Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:
ˇ Nazwę użytkownika: **********************,
ˇ Hasło: *****************.
(dane te można uzyskać od opiekuna pracowni).
b. Bezpieczeństwo danych:
Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder "Moje dokumenty" umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach).

 

c. Zasoby sieciowe:
Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (modem, drukarki, skaner) tylko za zgodą dyrektora szkoły.

d. Na serwerze mogą pracować jedynie uprawnieni nauczyciele.

e. Po skończonych zajęciach należy poprawnie wyłączyć wszystkie zestawy komputerowe.

f. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości