Witamy na naszej stronie

LogowanieGRY

Strona główna O szkole Historia szkoły
O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach znajduje się  w północnej części powiatu pułtuskiego, graniczy z powiatem makowskim. Nieopodal płynie rzeka Narew, a z okien szkoły widać trasę wiodącą do Ostrołęki. Dookoła szkoły są piękne tereny zielone. W dużej mierze jest to zasługa jednego z dyrektorów, pani mgr Marii Grzybowskiej.

Szkoła zaczęła funkcjonować 15 października 1966 r. W oddanym do użytku budynku szkolnym mieściło się wówczas 7 sal lekcyjnych, w tym: pracownia zajęć praktyczno - technicznych z zapleczem. Była też zastępcza salą gimnastyczna, kuchnia, kancelaria i pokój nauczycielski. Naukę w szkole rozpoczęło 141 uczniów z Bobów, Chmielewa, Gnojna, a w późniejszym okresie dołączyli uczniowie z Lipy, Szygówka i Kleszewa. Pierwszym kierownikiem szkoły pan Ryszard Kordowski i pełnił tę funkcję do roku 1978. W skład  Rady Pedagogicznej wchodzili: Stefania Jabłonkowska, Marianna Kucharczyk, Irena Siarkowska, Danuta Archacka (wówczas Kuligowska) i Stanisław Pieniążek. Wszyscy mieli pełne kwalifikacje pedagogiczne na poziomie Liceum Pedagogicznego lub Studium Nauczycielskiego.

Pierwsze 3-4 lata w życiu szkoły to ogromny wysiłek ze strony kierownika, nauczycieli i  rodziców, włożony w porządkowanie, zagospodarowanie i dekorację pomieszczeń oraz terenu przyszkolnego. Plac wokół szkoły wyrównano, obsiano trawą, wykonano boisko do piłki ręcznej i siatkowej, skocznię do skoku w dal i do skoku wzwyż. Rozpoczęto też sadzenie drzew i krzewów ozdobnych.  W 1973 roku  przystosowano jedną klasę na potrzeby oddziału przedszkolnego (dziś to klasa matematyczna).

1 września 1978 roku funkcję Dyrektora szkoły objęła  Pani Maria Grzybowska.

W 1978 roku wybudowano budynek gospodarczy, który służył mieszkańcom Domu Nauczyciela, w nim znajdował się również magazyn szkolny. W latach 1978- 80 obok boiska wykonano ścieżkę zdrowia, która przez wiele lat była podstawową bazą do zajęć na powietrzu. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego zorganizowano plac zabaw - huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele. W kolejnych latach (1986-87) dokonano całkowitej zmiany pokrycia  dachowego. Budynek  szkoły i Domu Nauczyciela zostały odgromione. Doprowadzono centralne ogrzewanie do budynku mieszkalnego. W 1990 roku dokonano modernizacji i przebudowy kotłowni centralnego ogrzewania połączonej z wymianą pieca.

23 września 1992 roku - szkoła przyjęła własny statut, który szczegółowo określił prawa i obowiązki wszystkich organów szkoły oraz zasady ich współdziałań. 18 stycznia 1994  powstał hymn szkoły.

W 1995 roku wykonano chodnik przed szkołą, założono kraty zabezpieczające na część okien na parterze, wymieniono połowę ogrodzenia i rozpoczęto budowę boiska do piłki koszykowej i podłoża pod lodowisko. Prace ukończono w 1996 roku.

W 1998 roku na emeryturę przeszła pani Dyrektor mgr Maria Grzybowska.

Od roku 1998 Dyrektorem szkoły jest mgr Teresa Piotrowska. Nowa Pani Dyrektor pojawiała się na stanowisku wraz z reformą oświaty. Zgodnie z wymogami zmieniono nazwę szkoły, dodając słowo „publiczna”, od 1998 roku obowiązuje nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach.

W 2004 roku z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano środki (17 000zł) na remont klasy zerowej, łazienki dla przedszkolaków i adaptację magazynku szkolnego na świetlicę. Utworzono szkolny punkt żywieniowy.

W 2005 roku uzyskano środki  w kwocie 20 000 zł na doposażenie klasy zerowej i świetlicy szkolnej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W 2005 roku uzyskano pomoc finansową (59 707 zł) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wymianę dachu i stolarki okiennej.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i przy pomocy Gminy Pułtusk 30 października 2006 roku otwarto wielofunkcyjne boisko szkolne, z którego korzystać może cała wieś.

W 2006 roku uzyskano pomoc finansową (92 250 zł) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadkach losowych na remont elewacji zewnętrznej budynku szkolnego.

Od września do grudnia 2007 roku szkoła uczestniczyła w realizacji projektu „Przyjazna Szkoła – podstawą edukacji dzieci i dorosłych we wsi Boby”, organizatorem projektu była fundacja „Pro publico bono” w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Miejsko – Powiatowym w Pułtusku. W ramach projektu zorganizowano szkolenia „Agresja i przemoc. Jak sobie z tym radzić?”, „Budowanie dobrej relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka”, „Możliwości pozyskania środków krajowych i europejskich na rozwój wielokierunkowej oferty szkoły”. Nauczycielom, rodzicom i uczniom umożliwiono konsultacje i porady u psychologa dyżurującego w naszej szkole raz w tygodniu.

W 2008 roku szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie Komputerowe dla Szkół”. Szkoła wywiązała się ze zobowiązań wymaganych projektem, dokonała modernizacji sali  - wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, dokonano wymiany podłogi, zakupiono biurka, krzesła oraz pomoce dydaktyczne. Otrzymaliśmy salę komputerową wyposażoną w nowoczesne komputery. Dziesięć identycznych stanowisk dla uczniów, drukarka sieciowa, słuchawki, mikrofony, skaner, laptop dla nauczyciela i projektor multimedialny - to wszystko wpłynęło na podniesienie jakości nauczania i wzrost zainteresowania lekcjami informatyki. Uczniowie zyskali nie tylko sprzęt, ale i stałe łącze internetowe oraz dostęp do programów edukacyjnych do nauczania matematyki, przyrody i języka angielskiego.

W 2009 roku dzięki rządowemu programowi „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” szkoła pozyskała 27 440zł. Środki te przeznaczone były na realizację różnych zamierzeń – zajęcia dodatkowe, wycieczki, doposażenie placu zabaw. Zajęcia w ramach projektu umożliwiały rozwijanie zdolności, umiejętności, były motywacją do nauki, wskazywały aktywne formy spędzania wolnego czasu, budziły wiarę we własne możliwości. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach umożliwiających poznanie ważnych miejsc, kontakt z szeroko pojętą kulturą. Wyjazd na dwudniowy pobyt w Góry Świętokrzyskie pozwolił na poznanie krajobrazu tego pięknego miejsca, zwiedzenie Jaskini Raj, Chęcin, Kadzielni.  Odwiedzenie Muzeum Zabawek, obejrzenie wspaniałego Bartka  - dębu w Bartkowicach. Wycieczka do Warszawy to między innymi kontakt z kulturą wysoką – Teatr Guliwer, Muzeum Techniki, a także świetna zabawa i relaks w sali zabaw Kolorado. W szkole zorganizowano konkurs piosenki angielskiej oraz plastyczny, w których doceniono starania wszystkich uczestników. Dzięki przyznaniu dotacji szkoła zyskała nowe sprzęty na plac zabaw (karuzela, konik i skuter na sprężynach, huśtawka „ważka”, zjeżdżalnia „słoń”), nowe materace na zajęcia z wychowania fizycznego, wiele pomocy dydaktycznych, gier planszowych, puzzli, przyborów plastycznych itp.

W ostatnich latach w klasach, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie dyrektora wymieniono podłogi. W wielu klasach zastąpiono stare  ławki i krzesełka nowymi, wymieniono drzwi wejściowe, podłączono ciepłą wodę w łazienkach. Klasy i korytarze są malowane co kilka lat. W remonty klas chętnie angażują się rodzice.

W 2009 roku dzięki rządowemu programowi „Radosna Szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne rozwijające kompetencje i umiejętności u dzieci z klas I – III. Dzięki wyposażeniu szkoły w atrakcyjne pomoce uczniowie mogą bezpiecznie spędzać wolny czas, rozwijać własną sprawność, talenty ruchowe, manualne, muzyczne i plastyczne oraz poprawiać osiągnięcia edukacyjne.

W roku szkolnym 2011/12 szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Nasza wiedza - naszą wizytówką” współfinansowanym przez EFS. Otrzymaliśmy wtedy tablicę interaktywną, która czyni atrakcyjnymi wiele lekcji.

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła przystąpiła do realizacji programu unijnego „Pod wiatr - indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk”. Projekt skierowany był do uczniów klas I – III, dzieci uczęszczały na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.  Projekt stworzył warunki do lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, a także był sposobem na spędzanie czasu po lekcjach.

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Moja przyszłość”. Oprócz zajęć dodatkowych szkoła pozyskała krótkoogniskowy projektor, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, j. angielskiego i przyrody.

W roku 2014 otrzymaliśmy komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu  „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” oraz projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk”. Od tej pory w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do internetu i powstała multimedialna pracownia języka angielskiego.

 

SZKOŁA DZIŚ

Dzieci przychodzą do nas kiedy mają 5 lat (choć zdarza się też wcześniej), a nam zależy, aby czuły się jak w domu. Przedszkolaki, zgodnie z zasadą, że młody umysł szybko chłonie wiedzę,  bezpłatnie korzystają z lekcji angielskiego i biorą udział w zajęciach komputerowych. Oddział przedszkolny i pozostałe sześć klas to kilkuosobowe grupy. W takiej grupie łatwo można dostrzec problemy dzieci i zadbać, aby zniknęły szybko jak zły sen. W klasach o niedużej liczebności można do każdego ucznia podejść indywidualnie i pomóc w razie niepowodzeń. Staramy się także współpracować blisko z domem rodzinnym, aby rodzice naszych uczniów angażowali się w życie swoich dzieci, a przy okazji w życie szkoły. Szczególnie rodzinnie obchodzimy Święta Bożego Narodzenia przygotowując Katechezę Wigilijną. Ważnym świętem jest Dzień Babci i Dziadka, kiedy to przybywają zaproszeni przez wnuków Najważniejsi Tego Dnia Goście. Podobnie jest podczas Choinki Noworocznej, w szkole spotykają się wówczas uczniowie, absolwenci, rodzice, a czasem także dziadkowie. Uroczyście obchodzimy różne ważne święta – te duże i mniejsze.  Dbamy, aby uczniowie byli dumni z tego, że są Polakami, aby pamiętali o przeszłości – opiekujemy się Grobem Jeńców Wojennych w Kleszewie, ale chcemy także, aby z odwagą patrzyli w przyszłość, zatem nie boimy się innowacji i zmian, bo wierzymy, że będą to zmiany na lepsze. Szkoła czynnie uczestniczy w życiu miasta, bierze udział w wielu konkursach i zawodach, występuje podczas Dni Patrona Miasta Pułtuska św. Mateusza. Staramy się kultywować tradycję, ale nie stronimy także od nowości. Szkoła realizuje wiele programów finansowanych przez Unię Europejską, Gminę Pułtusk, sama także tworzy programy i pozyskuje pieniądze na ich realizację. W ostatnich  latach uczniowie mieli możliwość korzystania z następujących programów: „Pod wiatr – indywidualizacja nauczania w gminie Pułtusk”, „Postaw na rodzinę”, „Radosna szkoła”, wspomniany już projekt „Nasza wiedza naszą wizytówką”, „Zamiast brać wolę w piłkę grać”, itp. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła bierze udział w projekcie „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.

  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości